HACCP - hygienický standard současnosti

Naše společnost dovede v provozech, kde je kladen maximální důraz na dodržování hygienických pravidel, vypracovat pro zákazníka doslova na míru, celý systém ochrany před faktory, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu výrobku ve vztahu ke spotřebiteli. Systém HACCP je postaven na stanovení tzv. kritických bodů v průběhu výroby a skladování, případně i dodávek a distribuce. Tyto body jsou pravidelně sledovány, a tím je zajištěno dodržování stanovených hodnot a požadavků. V potravinářských provozech a v provozech navazujících je systém kritických bodů vyžadován kontrolními orgány a auditory. V neposlední řadě lze konstatovat, že v současnosti, i v provozech kde systém není legislativně striktně vyžadován, se stává HACCP velice žádanou a vhodnou platformou pro vystavění kontrolovaného a přehledného systému deratizace, dezinsekce a dezinfekce.

HACCP certifikaceHazard Analysis and Critical Control Points (Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body)
  • nástrojem pro zabezpečení hygienické bezpečnosti potravin je systém kritických bodů podle druhu provozovny (zkratka HACCP z anglického Hazard Analysis and Critical Control Point).
    Jeho základem je určení míst (kritických bodů) ve výrobě, přípravě, skladování, přepravě a uvádění potravin do oběhu, ve kterých je buď největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti pokrmů, nebo možnost takovému porušení zabránit.

  • u kritických bodů je nutno provádět jejich kontrolu a vést o ní evidenci. Současně musí být zpracován plán nápravných opatření při zjištěném porušení podmínek v daném kritickém bodě včetně nakládání s produktem, jež byl za nezvládnutého stavu vyroben. Samozřejmostí je stálá implementace zlepšujících opatření preventivně zabraňujících možnému ohrožení produktů. Zavedení systému kritických bodů (HACCP) je ve vlastním zájmu provozovatele, neboť mu umožní minimalizovat možné problémy a je také projevem zodpovědnosti společnosti vůči svým odběratelům a konečným konzumentům.

  • výslovně je uložena povinnost inspekčních návštěv všech potravinářských budov a provozů ve frekvencích, které odpovídají rizikům spojeným s těmito provozy, aby bylo zaručeno, že na trh se dostanou pouze potraviny neškodné pro zdraví člověka.

  • HACCP je tedy systematický způsob analýzy potencionálních rizik v průběhu zpracování, skladování a distribuce potravin a identifikace bodů tj. míst, kde se může vyskytnout riziko vzhledem k bezpečnosti spotřebitele.

  • HACCP diktuje, jakým obecným způsobem se uskuteční adekvátní bezpečnostní opatření k zabránění jakékoliv kontaminace potravin nežádoucími mikroorganizmy, hmyzem a dalšími živočišnými škůdci.