… již více než 30 let
profesionálních
služeb DDD

DERATIZACE X DEZINSEKCE X DEZINFEKCE

Modul: Navigace na úvodní stránce




Ratex Olomouc DDD




Zvolit správnou metodu ošetření, včetně vhodného biocidního přípravku, nástrahy, návnady, pasti, 
přístroje či vhodnou aplikační techniku, je základním předpokladem pro úspěšnost, výslednou efektivitu a ekonomickou přijatelnost celé asanace. Ten, kdo se rozhoduje „bojovat“ s nepříjemnými a obtěžujícími„vetřelci“, má vždy dvě možnosti.


Více







Logo sdružení DDD



Co umíme v praxi

Modul: Co umíme v praxi