Likvidace plevelů

Tato činnost slouží k likvidaci a potlačování nežádoucí vegetace – plevelů, travin a dřevin, nebo ke kultivaci okrasných a jiných travin v parcích, zahradách, na sportovištích, parkovištích, odpočívadlech, chodnících atd. Likvidaci nežádoucí vegetace realizujeme nejčastěji aplikací postřiku, nátěru nebo injektáže selektivních nebo totálních biocidů.

Naše nabídka:

  • dle typu ošetřovaných ploch určíme nejvhodnější termín asanace (nejčastěji začátek vegetační expanze po vzrůstu druhého patra listů), nejvhodnější přípravek (totální či selektivní biocid) s přísným ohledem na životní prostředí a vhodnou aplikační techniku, včetně zohlednění případných požadavků objednatele
  • u moderních přípravků na potlačování nežádoucí vegetace je účinná látka přijímána především zelenými částmi rostlin a posléze je transportována do ostatních částí rostliny (stonek, kořenový systém). Účinná látka je kumulována v dělivých pletivech a zabraňuje dalšímu dělení buněk. Následně během jednoho až dvou týdnů je zřejmý výsledek v závislosti na druhu a vzrůstu plevelů a přírodních (především klimatických) podmínkách. První příznaky účinku vhodně a kvalitně aplikovaného přípravku je žloutnutí pletiv mezi žilkami mladých listů, odumírání vrcholových dělivých pletiv, když posléze dochází k zániku (odumření) celé rostliny.
  • moderní přípravky na potlačování nežádoucí vegetace působí výhradně na již vzrostlou vegetaci a nezanechávají žádné nežádoucí residuální hodnoty v zemi a tímto nemůže dojít k ohrožení následné výsadby, nebo ke kontaminaci povrchových či podzemních vod.
  • v případě zájmu jsme schopni zpracovat roční harmonogram péče o dané plochy