Ochrana dřevěných konstrukcí

Dřevěné konstrukce jsou ohrožovány především dřevokaznými škůdci, houbami a plísněmi. Napadené dřevěné konstrukce ztrácí svou pevnost, nosnost, statické i izolační vlastnosti a také dochází ke změně jejich vzhledu. Naší firmou je ochrana dřeva zajišťována moderními prostředky, které nejen odstraní stávající škůdce, ale zároveň zamezí jejich budoucímu výskytu.

Naše nabídka:

Ochrana dřeva proti biotickým škůdcům:
  • asanujeme dřevěné prvky proti dřevokazným houbám (včetně dřevomorky domácí), dřevokaznému hmyzu (tesařík, červotoč),dřevozbarvujícím houbám a plísním
  • na základě odebraných vzorků zpracujeme mykologickou expertízu
  • u silně napadených krovů aplikujeme injektáž trámoví
  • dřevo asanujeme přípravky, které jsou zařazeny do třídy 2 a 3 (přípravky vhodné pro obytné prostory a stavební konstrukce) z hlediska hygienické a ekologické nezávadnosti
  • před aplikací provádíme komplexní přípravu půdního prostoru (úklidové práce včetně likvidace a odvozu odpadu, dezinfekční a dezinsekční ošetření odpadu / holubí trus /, očištění trámoví od starých protipožárních nátěrů atd.)
Ochrana dřeva proti hoření a povrchovému šíření ohně:
  • dokážeme zvýšit požární odolnost až o 20 minut, čímž je možné dosáhnout u ošetřeného materiálu třídu hořlavosti B (nesnadno hořlavý) až C1 (těžce hořlavý)
  • námi používané přípravky rovněž obsahují insekticidní a fungicidní látky (tyto jsou preventivně účinné proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním)
  • ošetřené dřevo můžeme pomocí přípravku barevně tónovat či zvýraznit kresbu dřeva
  • pracujeme s přípravky, které jsou zařazeny do třídy 2 a 3 (přípravky vhodné pro obytné prostory a stavební konstrukce) z hlediska hygienické a ekologické nezávadnosti
  • před aplikací provádíme komplexní přípravu půdního prostoru (úklidové práce včetně likvidace odpadu, dezinfekční a dezinsekční ošetření odpadu /holubí trus/, očištění trámoví od starých protipožárních nátěrů atd.)