Politika kvality

  • Poskytovat zákazníkům neustále kvalitnější a odbornější služby reagující na požadavky odběratelů.
  • Kvalitou poskytovaných služeb, včetně rozšiřování a prohlubování nabízeného sortimentu služeb, upevňovat jejich obchodní vazbu na naši společnost.
  • Udržet si stávající pozici na trhu poskytování služeb DDD a nadále ji posilovat.
  • Měřítkem naší práce je spokojenost zákazníka s odvedenou službou.
  • Vedení společnosti se zavazuje a pokládá za nezbytné dodržovat legislativní požadavky související s předmětem podnikání.
  • Neustále zlepšovat poskytované služby a zajišťovat odbornou kvalifikaci zaměstnanců vykonávajících služby DDD.
  • Včasným monitorováním, kvalitou poskytovaných služeb s minimálním vlivem na ŽP (i přestože nejsou toxické a vysoce toxické), snižovat a zamezovat výskytu škůdců.
  • Naši zaměstnanci bez rozdílu pracovního zařazení jsou školeni, vedeni a motivováni k docilování vysoké kvality a aktivně se podílejí na nepřetržitém zdokonalování všech činností společnosti.
  • Nadále hlouběji zakotvovat požadavky normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN 16636 (CEPA) do každodenní práce v celé společnosti s cílem neustálého zlepšování efektivnosti systému managementu kvality.